WILCZARZ IRLANDZKI - czytelnia:

 1. Kontrola pochodzenia psów na podstawie
  badań DNA

 2. Co nowego w psiej genetyce?

 3. Artykul w Kurierze Bytowskim -PDF

 4. Artykul w Kurierze Bytowskim wersja HTML

 5. "Co nowego w nauce"opracowala Prof.dr.hab.Ewa Słota

 6. "Spokojny olbrzym" cz 1,

 7. Spokojny olbrzym część 2

 8. The Magnificient Irish Wolfhound,autor Mary Mc Bryde

 9. Artykuł w ASKO nr.1 z 1999roku:
  "Chart Irlandzki- Wilczarz" część 1
  opr. Monika Milian

 10. Artykuł w ASKO nr.1 z 1999roku -
  "Chart Irlandzki- Wilczarz" część 2
  opr. Monika Milian

 11. ASKO " Z wizytą w hodowli Sagittarius: - opr.M.Milian:
  część 1, część 2, część 3, część 4

 12. art.z pisma Moj Pies ,nr.6/7 lipiec /sierpien 1995

 13. Czasopismo "Broń" nr 10,pazdziernik 2000 art.p.Borzymowskiego

 14. Wydawnictwo The Irish Wolfhound Club of Ireland 2003-2004

 15. Pismo czeskiego Klubu Wilczarza - "Zpravodaj"nr 70/2009

 16. Czasopismo PIES art.J.Staniszewskiej nr 6,1998 rok

 17. Wilczarz Irlandzki - opis rasy

 18. Irish Wolfhound - description of the breed

 19. "Szorstki Dzentelmen " - art. w pismie "Pies Przyjaciel"
  nr 7(165)lipiec 2012"